Binnen het ijzer- en metaalverwerkingsproces maken wij gebruik van onze drie vrachtwagens, die geschikt zijn voor het vervoeren van afzetbakken voor het portaalsysteem of het kettingsysteem. Containers van 1m³ tot 30 m³, hoge lage, open en gesloten containers. Wij kunnen u een passende containerservice met goed onderhouden containers aanbieden. Ons grote assortiment van afvalcontainers stelt ons in staat in elke wens te voorzien.

Bij de aanvoer en afvoer van uw afvalproduct worden de containers gewogen op onze elektronische weegbrug, die een totaal weegvermogen heeft van 50 ton. Ook kleinere hoeveelheden worden exact geregistreerd op onze elektronische weegschaal. Beide weegsystemen staan onder constant toezicht en worden jaarlijks door het ijkwezen geijkt.

Het is natuurlijk ook mogelijk om met uw eigen voertuig metaalafval of accu's te komen brengen. Ook dan zullen we gebruik maken van de weegbrug of weegschaal om het juiste gewicht van uw aangeleverde product vast te stellen.

Zodra uw afval op onze werf is aangekomen wordt het op deskundige wijze gesorteerd, gecontroleerd en verknipt, geshredderd of opgeslagen, naar gelang het materiaal. De werf is volgens alle hedendaagse normen en milieueisen overzichtelijk en netjes ingedeeld. Doordat wij ons hebben toegelegd op een professionele verwerking van allerlei soorten metaalafval, hebben wij alle vereiste milieuvergunningen. Eisen binnen deze milieuvergunningen worden maandelijks gecontroleerd en continue scherp bijgesteld.

Binnen de grenzen van onze milieuvergunning kunnen wij U de mogelijkheid bieden om gevaarlijk afval in de vorm van accu's, bij ons in te leveren. Bechthold B.V. mag zich dan ook een erkend inzamelpunt voor alle soorten en maten accu's noemen. Bij iedere levering ontvangt U alle juiste formulieren als bewijs van een verantwoorde afvoer van uw gevaarlijk afval. Dat geldt voor accu's die ingeleverd worden in een, door ons geplaatste goedgekeurde accucontainer, als wel voor een levering van accu's door Uzelf.